Αγ. Αντώνιος

Αγ. Γεώργιος

Αθλητής, Ισιδώρα, Ιερέας του Σέραπι

Απόστολος Πέτρος

Γυναίκα

2η Γυναίκα

3η Γυναίκα

4η Γυναίκα

Η Εβραία

Η Ευρωπαία

Ισιδώρα

Κορίτσι

Νέα Γυναίκα

Νεαρός Άνδρας & η Ευρωπαία

Παναγία η Bρεφοκρατούσα

Στρατιωτικός

2ος Στρατιωτικός